NESNE

1. Bilgisayar güvenliğinde bir dosya, bir program, bir depolama bölgesi gibi erişimi denetlenen şey. 2. Bilgisayar grafiğinde çizim ya da gösterim konusu olabilen herhangi bir kavramsal varlık. 3. Bir bilgi ya da yargının öznesi ya da bir yüklemin konusu. 4. Nesneye yönelik programlamada, veriyi ve ona erişim yöntemlerini içeren veri yapısı, sınıf ya da bu sınıftan somut bir örnek. 5. Optikte, görüntülenen şey, obje. 6. Sekizli, blok, alan, dosya, sayfa, sözcük gibi bir veri birimi. 7. Yapay zekada, öznitelikleri ve davranış ya da etki-tepki özellikleri bulunan kavramsal ya da fiziksel varlık. (object)

1. Bağımsız bir varlığı olan, fiziksel olarak algılanabilen ya da zihinsel olarak incelenebilen şey. 2. Ruhçözümlemede, bir içgüdünün doyum amacına ulaşmasını sağlayan kişi, şey ya da bedenin bir bölümü. (direct object)

1. Bağımsız bir varlığı olan; duyu organlarıyla algılanabilen ya da zihinsel olarak incelenebilen şey. 2. Freud'a göre, bir içgüdünün doyum amacına ulaşmasını sağlayan kişi, şey ya da vücudun bir bölümü. (object)

1. Kendisine erişimin kontrol edildiği varlık. Örnekler: Bir dosya, bir program, ana belleğin bir bölgesi; bir şahıs hakkında toplanan ve varlığı idame ettirilen veri. 2. Bir veya daha fazla niteliğe sahip olabilen kavramsal ya da fiziksel varlık. Bir nesne genellikle diğer nesneler ile sembolik anlatımlar ya da ilişkiler yoluyla ilişkilendirilir. 3., İşlemlerin etkinliğini tutan ve saklayan bir işlemler ve veri kümesi. Nesneler Ada dilinde paketler ve işlemler olarak, Modula-2 içinde "modüller" olarak ve Smaltalk içinde "nesneler" olarak gerçekleştirilir. (Bilişim) (object)