NEVROTİK KAYGI

1. Yüzer gezer kaygı. 2. Psikanalize göre, biliçdışı çatışmalardan, ilkelbenlik dürtülerinden kaynaklandığı; duygularla davranışları olumsuz yönde etkilediği ve tedaviye direnci artırdığı için uyumsuz olarak değerlendirilen kaygı. 3. Varoluşçu psikolojiye göre, normal varoluşsal kaygıdan kaçınma sonucu yaşanan kaygı. (neurotic anxiety)