NORM

Düzgü. 1. Belli bir grubun belli koşullardaki ortalama standart edimini gösteren ve bireysel edimin değerlendirilmesinde temel olarak alınan bir ölçü. 2. Bir grubun üyelerinin, belli bir durumda en çok göstereceği (tipik) davranış. 3. İnsanların çeşitli ortamlarda yapması ve yapmaması gerekenleri belirleyen öğrenilmiş toplumsal kural; beklenen her davranış ve inanç standardı. (norm)