ÖĞRENME BİÇEMİ

Bir kimsenin alışkın olduğu ve sorun çözme, düşünme ya da öğrenmede kullanmayı yeğlediği yol. (learning style)

Bir kişinin düşünme, sorun çözme ya da öğrenmede kullanmayı yeğlediği yol; öğrenme üslûbu. Bir konuyu bütünüyle (holist); parçalarına bölerek (serialist); düşünerek (reflective); içtepisel (impulsive) öğrenme biçemleri bulunuyor. Kişi, çoğu kez öğrenme biçeminin farkında olmuyor; değişlik öğrenme durum ya da ödevlerinde değişik öğrenme biçemlerine baş vurabiliyor. (learning style)