OLGU

Gözlem ya da deneylere dayanarak kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olay veya durum. (fact)

1. Olayların dayandığı neden ya da bu nedenlerin yol açtığı sonuç; vakıa. 2. Yapılan bir şey; gerçek dünyada eylemli olarak var olma durumu. 3. Özel bir bakış açısına bağlı olarak gözlemlenen bir olay ya da durum. 4. Yazınsal yapıtlarda olayı geliştiren davranış, iş, hareket. 5. Sinema ve tiyatroda olaylar dizisi. (fact)

Doğruluğu genel olarak kabul edilen gerçek veya kavramsal dünyanın varlığı hakkında bir deyim. Bir olgu oldukça yüksek bir kesinlik faktörüne sahip olan bir inanış olarak görülebilir. (Bilişim) (fact)