ÖNCÜL

Katalitik bir tepkimede etkin katalizörü oluşturmak üzere ortama eklenen kimyasal bileşik. (predecessor)

Bir çıkarımda sonucun kendilerine dayanılarak çıkarıldığı önermelerden her biri. (antecedent)