ÖZEL YETENEK TESTLERİ

Kimi mesleklerde ve öğrenciyi bu mesleklere hazırlayan programlarda başarılı olunup olunamayacağını kestirebilmek için bilinmesine gerek duyulan yeteneği ölçmeye yarayan testler. Uzay ilişkileri testi, mekanik düşünme testi, büro işleri, hız ve doğruluk testi adlı testleri içeren farklı yetenekler testi, bir özel yetenek testidir. (special ability tests)