PARAAMİNOBENZOİK ASİT

Folik asidin yapısında yer alan, gerçek vitamin olmayan, birçok bitkisel ve hayvansal dokularda hem serbest hem de bileşik olarak bulunan, bağırsak bakterileri tarafından sentezlenebilen, karaciğer, maya ve tohumlarda zengin olan, kobay, fare ve civcivlerin büyümeleri için gerekli olan vitamin benzeri bir madde, PABA, Bx vitamini. (PABA; paraaminobenzoicacid)