PARANOİD DURUM

Paranoyadaki kadar ayrıntılı ve düzenli ya da paranoid şizofreni kadar bulanık ve dağınık olmayan görkemlilik (megalomani) ya da zulüm kuruntularıyla ortaya çıkan geçici, akut psikotik bozukluk. İş değiştirme, evden ayrılma, başka ülkeye göç etme, sığınma, tutsak düşme gibi yaşam koşullarındaki birdenbire ve sıklıkla yaşanan değişiklikler, bu tür kuruntuları tetikliyor. (paranoid state)