PARATAKSİK ÇARPITMA

H. S. Sullivan'ın, çocukluk yaşantılarından kaynaklanan çarpıtılmış algı, yargı ve ilişkileri belirtmek için kullandığı terim. Örneğin, anne babanın, çocuğa gösterdiği soğuk, reddedici, eleştirici davranışların çocukta oluşturduğu değersizlik duygularının etkisiyle çocuk, başkalarının tutumlarını yanlış yorumluyor. Bu çarpıtma, kaygıya karşı benliğini savunma amacına hizmet ediyor. (parataxic distortion)