PARÇALANMA

1. Farklı parçalara ayrılma, parçaların bütünleşmesini önleme ya da bir ve daha çok parçanın bütünden ayrılması. 2. Normalde bütünleşmiş olan düşünce ya da eylemlerin birbirinden kopması demek olan ruhsal bir bozukluk. Bu bozuklukta örneğin, kişide çağrışım ilişkileri zayıflıyor; kişinin düşüncelerinde bulanıklık baş gösteriyor ya da kişide tuhaf eylemler gözlemleniyor. (frag mentation)