PİGMALİON ETKİSİ

Kişinin, Bir süre sonra başkalarının; özellikle şu ya da bu yanıyla kendisinden üstün gördüğü insanların, ona ilişkin beklentilerine denk düşen davranışlar göstermesi. Bunun ilginç örneği, öğretmenin bir öğrencinin başarılı ya da başarısız olacağına ilişkin beklentisinin, söz konusu öğrenciyi başarılı ya da başarısız kılmasıdır. (pygmalion effect)