PİYANO KURAMI

Helmholtz'un ortaya koyduğu bir perde algısı açıklaması. Buna göre her biri farklı bir frekansa akortlanmış bir dizi titreşim lifinden oluştuğu söylenen bazilar zardaki uyarım noktası, kşinin algıladığı sesin frekansını belirliyor. Örneğin, bazilar zarın ön bölümlerinde yüksek frekanslı sesler, dalga hareketi üretiyor; düşük frekanslı sesler de arka bölümünde dalga hareketi üretiyor. (piano theory)