PRİZ

Çimento ve alçı gibi bağlayıcı malzemenin veya harç, beton gibi bağlayıcı içeren karışımların taze halden katı hale geçişi. (AC power socket; electrical socket; outlet; power point)