PRİZ SÜRESİ

Bağlayıcı malzemenin veya bağlayıcı içeren karışımların karıştırılma anından katılaşana kadar geçen süre. (setting time)