PSİKOLOJİ OKULLARI

Psikolojik süreçlerin çözümlenmesine; insanın ruhsal-davranışsal özelliklerinin incelenmesi, anlaşılması ve değerlendirilmesine farklı kapsamda ve farklı yöntem ve teklniklerle yaklaşan görüş ve sistemler; psikoloji ekolleri. Yapısal psikoloji, işlevsel psikoloji, davranış psikolojisi, derinlik psikolojisi (psikodinamik psikoloji, psikanaliz), Gestalt psikolojisi, bireysel psikoloji, analitik psikoloji, varoluşçu psikoloji, hümanist psikoloji bunlardandır. (schools of psychology)