REFERANS GRUP KURAMI

İnançların, önyargıların, tutum ve davranışların toplumsal ve bireyler arası standartların büyük oranda ölçü olarak kullanılan referans grupça belirlendiği savı. Bu biçimde referans alınan grup, genellikle aynı toplumsal konuma sahip bir grup olacaktır. Örneğin, yoksullar kendi durumlarını değerlendirirken zenginleri değil, diğer yoksulları referans alıyor. (reference group theory)