ROL OYNAMA KURAMI

Uyutum altındaki kişinin bilinç durumunda gerçekte herhangi bir değişiklik olmadığı; yalnızca uyutumcunun telkin ettiği rolü bilinçsizce oynadığı ve uyutumsal trans sırasında bu role uygun davrandığını savunan kuram. Bu kuram, uyutum gerçekleştirme yöntemlerine, uyutumcunun telkinlerine uymaya yönelik, toplumsal açıdan kabul edilebilir bir neden sağlıyor. (role enactment theory)