SABİT ARALIKLI PEKİŞTİRME DÜZENİ

İşlemsel koşullamada dört temel kısmi pekiştirme düzeninden biri. Pekiştireçler, deneğe önceden belirlenen düzenli aralıklarla veriliyor. Bu pekiştirme düzeninde gerekli süre (aralık) sabittir. Bu süre genellikle son pekiştirmenin bitiminden başlanarak ölçülüyor. (fixed interval reinforcement schedule)