ŞİRDEN MAYASI

Süt emme dönemindeki buzağı, kuzu ve oğlak midelerinin şirden (abomasum) bölümünden özütleme yoluyla elde edilen enzim preparatı, rennet. (rennet)