SOMATOTOPİK ÖRGÜTLENME

Bedensel duyu sisteminin beyin kabuğu üzerinde belli bir düzene göre; yani vücudun çeşitli noktalarının beyin kabuğu üzerinde bunlara karşılık gelen noktalarla temsil edilmesi. Beyin kabuğu üzerindeki çeşitli noktaları elektrikle uyarıp bunun sonucunda vücudun yüz, kollar, bacaklar gibi bölümlerindeki hareketleri gözlemlenerek bunlara ilişkin beyin kabuğu haritası çıkarılmıştır. (somatotopic organization)