SONLANMA KURALI

1. Özyinelemeli bir hesaplama algoritmasını sona erdirme kuralı. 2. Bilgisayarla benzetimde bir yürütümün bitiş biçimini belirleyen kural. (stopping rule)