TAKLİT

Bir kişinin ya da grubun davranışlarını bilerek ya da bilmeden kopya etme süreci ya da alışkanlığı. Tutum ve davranışlarımızı, becerilerimizi, geleneklerimizi edinmede taklit, belirleyici olan temel öğrenme biçimlerinden biridir. Taklit, genelde normal bir davranış olmasına karşın, örneğin, ekolalide olduğu gibi hastalıklı bir biçim de alabiliyor. (imitation)