TAM ÇALIŞMA

Psikanalize göre, hastanın bilinçdışı araçları dışavurmaya yönelik direnmelerinin bilinçli olarak üstesinden gelmesi ve yaşadığı sorunların kaynağında yatan bastırılmış duygularıyla, korkutucu dürtüleriyle, iç çatışmalarıyla yeniden, yeniden yüzyüze getirildiği süreç. Bu sürecin amacı, hastanın içgörüsünü artırmak ve çatışmalarıyla başa çıkmasına; böylece yeni ve daha yapıcı davranışlar geliştirmesine yardımcı olmaktır. (working thorough)