TEK DEĞİŞKENLİ ÇÖZÜMLEME

Değişik istatistik çözümlemelerin uygulanmasında tek değişkenin kullanıldığı çözümleme. (univariate analysis)

Belli bir anda yalnızca bir etkeni ya da değişkeni hesaba katan istetistiksel bir çözümleme; tek değişkenli analiz. Örneğin, akademik başarıyla yalnızca cinsellik arasındaki ilişkinin ele alınması; toplumsal-ekonomik statü, etnik köken, anne babanın boşanmış, dul, ayrı olması gibi aile yapısı ve benzeri etkenlerin hesaba katılmaması. (univariate analysis)