TELKİN

Kişiyi bir düşünceyi, inancı ya da tutumu, eleştirel yaklaşımsız benimsemeye ya da belli bir davranışı kabul etmeye özendirme; bu amaçla kullanılan yöntem ya da araç. Telkin, hipnozda olduğu gibi doğrudan sözel; tanık göstererek dolaylı ya da şampuan reklamlarında olduğu gibi görsel olabiliyor. (suggestion)