TOPLAMLI ORANLAMA

Kimi testlerde deneklerin verdiği "kabul ediyorum, kabul etmiyorum" türünden yanıtların belli bir standarda göre puanlandıktan sonra bu puanların toplanarak bir rakam elde edilmesiyle tanımlanan bir puanlama tekniği. Örneğin, kişinin standart bir stres ölçeğinde kişinin verdiği yanıtlara denk düşen puanlar toplanıyor; bulunan rakamla kişinin yaşadığı stres arasında bir ilişki kuruluyor. (summated rating)