TOPLUMSAL GERÇEKLİK

Belli bir grubun paylaştığı ortak tutum, inanç, norm ve benzerleri ile tanımlanan gerçeklik; belli bir grubun ya da toplumun olayları değerlendirmede kullandığı bilgi, yorum, inanç ve tutumların toplamı. Bu tanımdan anlaşıldığı gibi, toplumsal gerçeklik, nesnel gerçeklik ile aynı şey değildir; oldukça öznel olabilir ve öznel de olsa nesnel sonuçlar doğurabilir. (social reality)