TOPLUMSAL GERGİNLİK

Sınıflar, partiler, devletler gibi toplumsal gruplar arasımdaki sürtüşmeler ve zıtlaşmalar sonucu doğan uyumsuzluk durumu. Bu tür gerginlik genellikle uzunca bir süre sonunda oluşuyor ve bir yandan çıkar gruplarının baskıları, bilgisizlik ve gelenekler sonucu; öbür yandan da yetersiz önderler, yer sarsıntısı, kuraklık gibi insan denetimi dışındaki çevresel koşullaerdan ileri geliyor. (social tension)