TOPLUMSAL NORMLAR

Bir kültürün hangi davranışların kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu belirleyen standartları, norm kabul edilen tutumları, inançları ya da düşünceleri tanımlayan kuralları; toplumsal düzgüler. Kişilik bozuklukları, ruhsal bozukluklar, normal dışı davranışlar, çoğu kez bu tür toplumsal normlardan saptığı için anormallik ya da hastalık olarak değerlendiriliyor. (social norms)