TOPLUMSAL OLGUNLUK

Bir kimsenin anlayış, duygu, tutum ve beceri gibi özellikler bakımından içinde yaşadığı toplumun yetişkin üyelerinin genellikle erişmiş oldukları düzeye gelmesi durumu. (social maturity; esk. içtimai kemal)

Kişinin başka kişilere, toplumsal kurum ve araçlara yönelik tutum, anlayış, duyuş ve bezerilerinin yetişkinlere özgü gelişim aşamasına ulaşmış olması; sosyal olgunluk. Toplumsal olgunluğun birçok kültürdeki başlıca özellikleri kendi cinsi ve karşı cinsle normal ilişki kurabilme; kendini denetlemede, toplumsal ilgilerde ve özgecilikte oldukça üstün bir düzeye ulaşmış olmaktır. (social maturity)