TOPLUMSAL SÖZLEŞME KURAMI

Politik, ekonomik ve dinsel ilişkiler de içinde olmak üzere her türlü toplumsal ilişkinin, insanların sözle ya da eylemle örtülü olarak kabul ettikleri bir sözleşmeye dayandığını savunan kuram; sosyal sözleşme teorisi. Bu kurama göre egemenliğin, sivil toplumun, yurttaşlık hak ve görevlerinin temelini bu toplumsal sözleşme belirliyor. (social contract theory)