TOPLUMSAL UYUMLULUK

1. Değişik toplumsal durumlarda bir kişinin başkalarıyla iyi geçinmesini sağlayan özelliklerinin bileşimi. Toplumsal uyumluluk için toplumsal zekâya, toplumsal uyum tekniklerine, gerekli planlamayı yapmaya ve belli dinamik niteliklere gereksinim duyuluyor. 2. Bireyin, toplumsal çevrece ya da kültür grubunca başarılı sayılan ölçütlere uygun tepkiler geliştirmesi. (social adaptiveness)