TRANSGENDERİZM

Cinsellik rollerine ilişkin kafa karışıklığıyla ortaya çıkan bir tür ruhsal-cinsel işlevsizlik. Bu durumun, genellikle kişinin çocukluğunda anne babasının, kendisiyle özdeşleşebileceği güçlü bir cinsel kimlik modeli oluşturamamasından ya da çocuğu karşı cinse özgü davranış biçimlerine zorlamasından ya da örneğin, erkek çocuğa kız giysisi giydirmek gibi özendirmelerinden kaynaklandığına inanılıyor. (transgenderism)