TRAVMATİK BEYİN YARALANMASI

Dışarıdan fiziksel bir etkenden, iyi huylu ya da habis urlar, menenjit, inme, anevrizma, iştah yitimi gibi bedensel hastalıklardan kaynaklanan ve kişide geçici ya da kalıcı bilişsel (zihinsel) yeti kayıplarına; bedensel ya da ruhsal işleyiş bozukluklarına yol açan her türlü beyin yaralanması ya da zedelenmesi. (traumatic brain injury)