ÜÇLÜ BEYİN KURAMI

Paul Mac Lean'ın, insan beyninin her birinin farklı üç evrimsel dönemden kaldığını; bir ölçüde birbirinden bağımsız antik, eski ve yeni olmak üzere üç bölümden oluştuğunu ileri sürdüğü kuramı. Bunlardan antik olanı omurilik, arka beyin ve orta beyin; eski olanı limbik sistem; yeni olanı ise yeni beyin kabuğudur. (triune brain)