ÜÇÜNCÜL DÖNGÜSEL TEPKİ

Piaget'ye göre, genellikle ikinci yaşa girişle başlayan ve çocuğun var olan şemalarını yeni durumlara uygun ve yaratıcı bir biçimde değiştirme çabaları. Çocuğun bu davranışları, istenen bir hedefe ulaşmak için yeni şemalar geliştirmesi bakımından, önceki davranışlarından farklıdır. (tertiary circular reaction)