UFALANMA

Bir malzemenin iç ve dış etmenlerin etkisinde, çoğunlukla zaman içinde küçük parçalara dağılması. (crumbling; disintegration)

Kayaçların fiziksel etkenlerle parçalanıp dağılması. (weathering)