ÜRETİM ARAÇLARI

Üretim için kullanılan kaynaklar, altyapı, donanım, araç ve nesneler. (means of production; esk. istihsal vasıtaları)

Üretimde kullanılan ve ilkel insan için taş, sopa, balta; çağdaş insan için makineler, kara yolları ve su yolları gibi her türlü araç ve nesne. Toplumun gelişiminde üretim araçları belirleyici etkendir. Üretim araçları ne kadar gelişmişse toplum da o kadar gelişmiş demektir. Bu araçların sahibi, toplumların yönetim biçimine göre değişiyor. (production)