USLANMA

Yaşlanmaya bağlı olarak suç davranışlarının sıklığını azaltma süreci. Olgunlaştıkça insanların suç davranışlarını kendiliğinden azalttıklarına inanıldığından, buna kendiliğinden tövbe de deniyor. Uslanmanın, bütün suç gruplarında görüldüğü düşünülüyor. Şair, uslanma konusunda kendisini şöyle uyarmış: "Sen de mi hâlâ esîr-î zülf-î yâr olmaktasın?/ Uslan ey kalb uslan artık ihtiyâr olmaktasın." (aging out)