VEKTÖR ANALİZİ

K. Lewin'in, bir bireyin kendi yaşam alanındaki ilişkilerini inceleme ve belli bir anda onu etkileyen güçleri ya da vektörleri belirleme tekniğine ad olarak verdiği matematiksel bir terim; vektör psikolojisi, vektör çözümlemesi. Bu güç vektörleri, çatışan hedefler gibi, uzunluğu ve yönü farklı çizgilerle şematik olarak gösteriliyor. (vector analysis)