YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Genellikle IQ testlerinde 140 ya da üzerinde puan alan ve ilk % 5 arasına giren ve sanat, yaratıcılık, akademik başarı, önderlik gibi özel yetileri bulunan çocuklar. (gifted children)

Sanat, yaratıcılık, akademik başarı, önderlik gibi özel yetileri bulunan ayrık (müstesna) çocuklar. Genellikle zekâ (IQ) testlerinde 140 ya da üzerinde puan alan ve ilk yüzde 5 arasına giren çocuklar, bu aşamada (kategoride) değerlendiriliyorlar. Bunlar, özel bir grup olarak, öğrenme engelli ya da zekâ engelli çocuklardan daha az özel ilgi görüyorlar. (gifted children)