YÜZLE GÖRME

Gerçekte görme ile ilgisi olmayan ve özellikle görme engellilerde gözlemlenen, karşıdaki nesneleri görmeden algılama, duyumsama yetisi. Buna yüzle görme denilmesinin nedeni, görme engellilerin, hava akımlarına karşı aşırı bir duyarlılık kazandığına ilişkin yanlış inanıştır. Bu konuda kullanılması gereken doğru terim ile bunun nedenlerini yankıyla yön belirleme terimi açıklıyor. (facial vision)