ZAMAN

Eyleme bağlı olarak gerçek ya da doğal sürenin değişik dilbilgisel bölümlenişlerini belirten ulam ve bu ulama bağlı olarak ortaya çıkan altulamların her biri. (time; Lat. tempus; Yun. khronos)

Sosyal bilimlerde genellikle nedensellik ilişkisi ile olayların geçmişten bugüne; bugünden yarına birbirini izlemesi. Bu süreçte önce, neden (uyarıcı, etki); ardından da sonuç (tepki, davranış) geliyor. Zaman kavramının psikolojideki uygulamaları, çocukta zaman kavramının ortaya çıkışı, zaman kavramına ilişkin sorunlar ve başka ayrıntıların kavranması için ilgili maddelerin incelenmesi gerekiyor. (time)