ZAMAN KAZANMA YÖNTEMİ

1885'te Ebbinghaus'ın unutma konusuyla ilgili ön çalışmalarında kullandığı yöntem. Bu yöntemden yararlanılarak belli bir konuyu öğrenmek için harcanan zamanla aradan belli bir zaman geçtikten sonra aynı konuyu öğrenmek için harcanan zaman karşılaştırılıyor; bunların birbirine olan yüzdesi bulunuyor ve bu yolla, öğrenilenlerin bellekte tutulma derecesi belirleniyor. (saving method)