ZİHİNSEL YETİ

Algı hızı, anlama, görsel-sözel-sayısal kavrama, akıl yürütme, karar verme, sorun çözme ve benzeri alanlarda genellikle testlerle ölçülen yetenekler. 2. (mental faculty) Eski psikoloji öğretisinde zihnin birbirinden bağımsız olarak çalıştığı ileri sürülen usavurma, imgeleme, algılama, bellek, istenç, duygu gibi bölümleri; fakülte psikolojisi, ansal yetiler. Bu görüş, bilimsel geçerlilik kazanamamıştır. (mental ability)