ZİNCİRLEME TRAVMA

İçerik, zamanlama ya da başka bir etkenle birbiriyle ilişkilenen iki ya da daha fazla örseleyici yaşantıdan kaynaklanan örselenme sonrası stres bozukluğu. Yinelenen cinsel ya da bedensel saldırılar, art arda yaşanan yitikler ya da görünürde ilgisiz olan ve sorumluluk, terk edilme gibi ruhsal temalarla birbirine bağlanan örseleyici olaylar, zincirleme örselenmeleri örneklendiriyor. (chain trauma)