ZORUNLU EĞİTİM

1. Bugün hemen her ülkede her çocuğun görmesi yasalarla belirlenmiş ve zorunlu kılınmış olan eğitim. Kimi ülkelerde ise sorumluluk, anne babalara yüklenmiştir. 2. Okula gitme zorunluluğu olmadan, belli bir yaşa; genellikle 12. yaşa gelinceye dek her çocuğun okur yazar duruma getirilme zorunluluğu. 3. Devletin okul çağı çocuklarına eğitim sağlama zorunluluğu. (compulsory education)